Σπήλαια

Για όσους αγαπούν την εξερεύνηση των σπηλαίων η ορεινή προσφέρει ένα εξαιρετικά παρθένο πεδίο με ανεξερεύνητα σπηλαιόβαραθρα.
Εξαιρετική εμπειρία παραμένει και η επίσκεψη του Μικρού Λαβύρινθου.

ο περίφημος Λαβύρινθος. Αν και σπήλαια –λατομεία πέτρας υπάρχουν αρκετά στην Κρήτη, ο Λαβύρινθος της Γόρτυνας εντυπωσιάζει για το μέγεθός του. Έχει διανοιχτεί σε πλακώδη μαργαϊκό ασβεστόλιθο, σχεδόν οριζόντιας στρωμάτωσης. Οι δαιδαλώδεις διάδρομοί του έχουν συνολικό μήκος 2,5 χλμ. και καλύπτουν έκταση σχεδόν 9 στρέμματα.

Είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς ότι αυτό το τεράστιο έγκοιλο είναι δημιούργημα ανθρώπων. Και όμως, τα σημάδια από τις λαξεύσεις στα τοιχώματα, οι σχεδόν παραλληλεπίπεδες αίθουσες και οι τεράστιες ποσότητες από μικρές πέτρες –περισσεύματα από τις λαξεύσεις που είναι χτισμένες δεξιά και αριστερά των διαδρόμων δείχνουν ότι ο Λαβύρινθος υπήρξε χώρος πολλής και σκληρής δουλειάς.
Το οικοδομικό υλικό πρέπει να χρησιμοποιήθηκε για την οικοδόμηση της Γόρτυνας. Σχεδόν όλοι από τους περιηγητές που έχουν επισκεφτεί την Κρήτη ασχολήθηκαν με τον Λαβύρινθο. Σε μια απόμακρη αίθουσα προς τα ανατολικά, στην αίθουσα της «Τράπεζας», πολλοί από τους επισκέπτες κατά τους τελευταίους πέντε αιώνες χάραξαν τα ονόματά τους στους τοίχους. Οι υπογραφές είναι εκατοντάδες, η μια επάνω στην άλλη.Την περίοδο της κατοχής, ο Λαβύρινθος χρησιμοποιήθηκε από τους Γερμανούς σαν αποθήκη μεγάλων ποσοτήτων εκρηκτικών. Όταν μετά την ήττα τους εγκατέλειψαν την περιοχή, ανατίναξαν τα πυρομαχικά. Τα πετρώματα της εισόδου εκτινάχτηκαν σε απόσταση εκατοντάδων μέτρων.
Καλούστ Παραγκαμιάν.