Πηγή Ζαρού - Ζαρός

Το ίδιο το όνομα της Κωμόπολης προδίδει την ύπαρξη άφθονων τρεχούμενων νερών στην περιοχή, μιας και η λέξη Ζαρός προέρχεται από την σύζευξη των λέξεων "ζα" και "ρους" δηλαδή πολύ ροή. Πράγματι, γύρω απ' το χωριό υπάρχουν πολλές πηγές, όπως η πηγή Στέρνα που βρίσκεται βόρεια του Ζαρού και από αυτήν υδρεύεται με πλήρες κοινοτικό δίκτυο ολόκληρο το χωριό. Στις πιο σημαντικές πηγές συγκαταλέγεται η πηγή Αμάτι, από όπου εμφιαλώνεται το φυσικό μεταλλικό νερό ZARO'S. Τα νερά των πηγών αυτών είναι εξαιρετικής σταθερότητας και λόγω της προέλευσης τους από τον ορεινό όγκο του Ψηλορείτη θεωρούνται από τα καλύτερα των Βαλκανίων.

Πηγή Αμάτι

Το ίδιο το όνομα της Κωμόπολης προδίδει την ύπαρξη άφθονων τρεχούμενων νερών στην περιοχή, μιας και η λέξη Ζαρός προέρχεται από την σύζευξη των λέξεων "ζα" και "ρους" δηλαδή πολύ ροή. Πράγματι, γύρω απ' το χωριό υπάρχουν πολλές πηγές, όπως η πηγή Στέρνα που βρίσκεται βόρεια του Ζαρού και από αυτήν υδρεύεται με πλήρες κοινοτικό δίκτυο ολόκληρο το χωριό. Στις πιο σημαντικές πηγές συγκαταλέγεται η πηγή Αμάτι, από όπου εμφιαλώνεται το φυσικό μεταλλικό νερό ZARO'S. Τα νερά των πηγών αυτών είναι εξαιρετικής σταθερότητας και λόγω της προέλευσης τους από τον ορεινό όγκο του Ψηλορείτη θεωρούνται από τα καλύτερα των Βαλκανίων.

Πηγή Στέρνα

Το ίδιο το όνομα της Κωμόπολης προδίδει την ύπαρξη άφθονων τρεχούμενων νερών στην περιοχή, μιας και η λέξη Ζαρός προέρχεται από την σύζευξη των λέξεων "ζα" και "ρους" δηλαδή πολύ ροή. Πράγματι, γύρω απ' το χωριό υπάρχουν πολλές πηγές, όπως η πηγή Στέρνα που βρίσκεται βόρεια του Ζαρού και από αυτήν υδρεύεται με πλήρες κοινοτικό δίκτυο ολόκληρο το χωριό. Στις πιο σημαντικές πηγές συγκαταλέγεται η πηγή Αμάτι, από όπου εμφιαλώνεται το φυσικό μεταλλικό νερό ZARO'S. Τα νερά των πηγών αυτών είναι εξαιρετικής σταθερότητας και λόγω της προέλευσης τους από τον ορεινό όγκο του Ψηλορείτη θεωρούνται από τα καλύτερα των Βαλκανίων.