Εταιρεία Votomos

Image

Η εταιρία ΒΟΤΟΜΟΣ Α.Ε. ιδρύθηκε το 1980 και ως έδρα της ορίζεται Ζαρού του Νομού Ηρακλείου.

Η εταιρία παράγει και διαθέτει με μεγάλη επιτυχία στην αγορά το εμφιαλωμένο φυσικό μεταλλικό και ανθρακούχο  μεταλλικό νερό ZARO’S , σύμφωνα με την ΔΥΓ2 ΓΠ 41602/8.5.2008, καθώς και επιτραπέζιο νερό με διάφορες ιδιωτικές ετικέτες (private labels - φασόν).

Το σύνολο των παραγωγικών εγκαταστάσεων της εταιρίας βρίσκεται εγκατεστημένο έξω από το Ζαρό στο Νομό Ηρακλείου σε οικόπεδο συνολικής επιφάνειας 15.850,8 m2. Η εταιρία με την διαφοροποίηση των προϊόντων (μεγάλη ποικιλία συσκευασιών και προϊόντων) έχει πετύχει τα τελευταία χρόνια να εδραιωθεί στην αγορά της Κρήτης μεγαλώνοντας σημαντικά το μερίδιο που κατέχει σε αυτή την αγορά.

Επί του οικοπέδου αυτού έχει ανεγερθεί κτίριο εμβαδού 4.750,74 m2 το οποίο περιλαμβάνει:

  • Τη μονάδα παραγωγής του φυσικού μεταλλικού νερού ZAROS
  • Tην αποθήκη έτοιμων προϊόντων του φυσικού μεταλλικού νερού ZAROS
  • Γραφεία Διοίκηση
  • Χημικό – Μικροβιολογικό Εργαστήριο του φυσικού μεταλλικού νερού ZAROS


Zaros factoryΤο εργοστάσιο Ζαρού της ΒΟΤΟΜΟΣ Α.Ε. εφαρμόζει την ελληνική νομοθεσία (Κ.Τ.Π., καθώς και τους οδηγούς υγιεινής του Ε.Φ.Ε.Τ.) και τις εναρμονισμένες κοινοτικές οδηγίες – οριζόντια οδηγία 93/43/ΕΟΚ υποχρεωτική για κάθε επιχείρηση που προετοιμάζει, παράγει, συσκευάζει, επεξεργάζεται, αποθηκεύει, χειρίζεται, μεταφέρει και διανέμει τρόφιμα.